نویسنده = حاجی ده آبادی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. اهم چالش‌ها و بایسته‌های تقنین در جرم جعل

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 41-63

احمد حاجی ده آبادی؛ یداله جعفری ندوشن