نویسنده = محمدی جورکویه، علی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین نقش عوامل فردی درونی در ارتکاب خشونت خانوادگی

دوره 15، شماره 59، زمستان 1397، صفحه 57-87

علی محمدی جورکویه


2. نقد ساختار قانون مجازات اسلامی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 157-176

علی محمدی جورکویه