1. نقش بهبودی عضو با گذشت زمان بر دیه در حقوق اسلامی

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 63-90

عباس کلانتری خلیل‌آباد؛ سید احمد میرخلیلی؛ معین فرزانه وشاره


2. احتیاط در دماء و کاربرد آن در حقوق کیفری

دوره 13، شماره 51، زمستان 1395، صفحه 129-160

عباس کلانتری؛ صدیقه گلستان رو؛ نفیسه متولی زاده نایینی