نویسنده = تولائی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل قاعده اغتفار و نقش آن در شروط ضمن عقد

دوره 15، شماره 56، بهار 1397، صفحه 27-49

علی اصغر گل محمدی؛ علی تولائی؛ سیدجعفر هاشمی