نویسنده = عزیزالهی، حجت
تعداد مقالات: 1
1. حکم ممنوعیت رجوع از هبه به خویشاوندان در فقه امامیه

دوره 12، شماره 46، پاییز 1394، صفحه 111-137

سیداحمد میرخلیلی؛ حجت عزیزالهی؛ معین فرزانه وشاره