نویسنده = کاظمی نجف‌آبادی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اصل رعایت تساوی رفتار قاضی با طرفین دعوا از دیدگاه فقه شیعه

دوره 12، شماره 46، پاییز 1394، صفحه 33-60

علی محمدی جورکویه؛ محسن کاظمی نجف‌آبادی