نویسنده = علیزاده، عبدالرضا
تعداد مقالات: 2
1. بازشناسی عدالت معاوضی از دیدگاه مطلوبیت‌گرایی

دوره 15، شماره 58، پاییز 1397، صفحه 7-39

یدالله دادگر؛ عبدالرضا علیزاده؛ محمود زمانی


2. آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها در پرتوِ اصل 27 قانون اساسی ایران

دوره 14، شماره 52، بهار 1396، صفحه 127-162

عبدالرضا علیزاده؛ ریحانه صالحی