نویسنده = نظری، حسن آقا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی ـ حقوقی شخصیت حقوقی

دوره 14، شماره 54، پاییز 1396، صفحه 87-112

حسن آقا نظری