نویسنده = عباسی، بیژن
تعداد مقالات: 1
1. اقلیت‌ها در جستجوی نظام‌ خاص حقوق‌بشر؛ مطالعه موردی شیعیان عربستان‌سعودی

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 125-165

یاسر مکرمی قرطاول؛ بیژن عباسی