نویسنده = حکیمیان، علی محمد
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت تملیکی بیع کلی بر ذمه و دین

دوره 14، شماره 53، تابستان 1396، صفحه 85-109

علی محمد حکیمیان