نویسنده = خالقی، ابوالفتح
تعداد مقالات: 1
1. فرض قانونی علم و اطلاع نسبت به امور حکمی (قانون)

دوره 12، شماره 46، پاییز 1394، صفحه 61-84

ابوالفتح خالقی؛ علی درودی