نویسنده = یزدیان جعفری، جعفر
تعداد مقالات: 5
1. تأملی بر نظام هزینه ـ فایده در حقوق کیفری

دوره 5، شماره 19، زمستان 1387، صفحه 121-136

جعفر یزدیان جعفری


4. دام‌گستری؛ مفهوم، مبانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

دوره 2، شماره 6، پاییز 1384، صفحه 115-132

جعفر یزدیان جعفری