نویسنده = قاسم پور، امین
تعداد مقالات: 1
1. چشم‌انداز رهن منفعت از حیث اجرا در نظام حقوقی ایران

دوره 14، شماره 54، پاییز 1396، صفحه 7-32

محمدحسن صادقی مقدم؛ امین قاسم پور