نویسنده = طلابکی، اکبر
تعداد مقالات: 2
1. حقوق بشر و تنوع فرهنگی؛ با نگاهی به رویکرد اسلامی

دوره 15، شماره 59، زمستان 1397، صفحه 199-228

اکبر طلابکی؛ سیدرضا موسوی