نویسنده = وزیری، مجید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مداخله بشردوستانه در نظام فقهی اسلام

دوره 12، شماره 45، تابستان 1394، صفحه 37-66

مجید وزیری؛ جبار محمدی بلبان آباد