نویسنده = حاجی ده آبادی، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. مبانی، آثار و چالش‌های حق مجرم در تعیین سرنوشت خویش در دعوای کیفری

دوره 13، شماره 51، زمستان 1395، صفحه 71-102

محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد قادری‌نیا