نویسنده = حسین‌زاده، جواد
تعداد مقالات: 2
1. اوصاف قرارداد اختیار معامله

دوره 6، شماره 22، پاییز 1388، صفحه 65-98

جواد حسین‌زاده


2. تبیین قرارداد اختیار معامله

دوره 5، شماره 19، زمستان 1387، صفحه 87-119

جواد حسین‌زاده