نویسنده = قیاسی، جلال الدین
تعداد مقالات: 3
1. بررسی وحدت یا تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه

دوره 6، شماره 20، بهار 1388، صفحه 133-148

جلال الدین قیاسی


2. تساوی سبب و مباشر در حالت تقصیر طرفین

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 77-92

جلال الدین قیاسی


3. نگاهی به (سیاست) تسامح صفر

دوره 1، شماره 4، بهار 1384، صفحه 173-182

جلال الدین قیاسی