نویسنده = حدادی‌منش، مجید
تعداد مقالات: 1
1. قبض حکمی ثمن در بیع سلم

دوره 7، شماره 26، پاییز 1389، صفحه 7-27

سیدمصطفی محقق داماد؛ مجید حدادی‌منش