نویسنده = خدابخشی، عبدالله
تعداد مقالات: 2
1. قسامه در رویّه قضایی

دوره 7، شماره 25، تابستان 1389، صفحه 141-174

عبدالله خدابخشی


2. نقش قواعد مدنی در شناسایی مسئولیت کیفری شخص حقوقی

دوره 5، شماره 17، تابستان 1387، صفحه 121-149

عبدالله خدابخشی