نویسنده = اسدی‌نژاد، سیدمحمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حقوقی فعالیت‌ها و خدمات نهادهای مالی در بازار سرمایة ایران

دوره 7، شماره 24، بهار 1389، صفحه 123-145

سیدمحمد اسدی‌نژاد؛ اکبر امیرپور دیزج‌یکان