نویسنده = حافظی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. تصویر ریاست مرد بر خانواده در آینه وحی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1390، صفحه 33-61

ناصر قربان نیا؛ معصومه حافظی