نویسنده = رفیعی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. نسبت حکومت با زندگی مطلوب «نگرشی به رویکرد کمال‌گرایی»

دوره 8، شماره 30، پاییز 1390، صفحه 59-76

محمد راسخ؛ محمدرضا رفیعی