نویسنده = پارساپور، محمد باقر
تعداد مقالات: 1
1. تأملی فقهی درباره اعتبار رشد از نظر ازدواج در عقد نکاح

دوره 8، شماره 29، تابستان 1390، صفحه 89-109

محمد باقر پارساپور