نویسنده = ساجدی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی اطاعت زوجه از زوج

دوره 8، شماره 29، تابستان 1390، صفحه 7-31

ابوالقاسم علیدوست؛ مهدی ساجدی