نویسنده = پناهی بروجردی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی مصلحت در مکاتب فردگرا و جمع‌گرای غربی و فقه امامیه

دوره 8، شماره 28، بهار 1390، صفحه 105-138

حسین رحمت اللهی؛ زهرا پناهی بروجردی