نویسنده = رجبی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. پیشگیری کیفری از بزهدیدگی مکرر

دوره 9، شماره 34، پاییز 1391، صفحه 167-192

سیدمحمود میرخلیلی؛ جواد رجبی