نویسنده = میرخلیلی، سیدمحمود
تعداد مقالات: 2
1. پیشگیری کیفری از بزهدیدگی مکرر

دوره 9، شماره 34، پاییز 1391، صفحه 167-192

سیدمحمود میرخلیلی؛ جواد رجبی


2. سد ذرائع و پیشگیری از بزهکاری در آموزه‌های اسلامی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1390، صفحه 95-125

سیدمحمود میرخلیلی