نویسنده = ریاحی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مجازات‌های اجتماعی مندرج در لایحه مجازات اسلامی در پرتو الگوی جایگزینی

دوره 9، شماره 33، تابستان 1391، صفحه 191-216

محمدابراهیم شمس ناتری؛ جواد ریاحی