نویسنده = الفت، نعمت‌الله
2. تأملی در مبانی و مفاد الزام و التزام در قراردادها

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 93-120

نعمت‌الله الفت