نویسنده = ستوده، حمید
تعداد مقالات: 2
1. انشای فعلی نکاح؛ جستاری در عدم مشروعیت

دوره 9، شماره 32، بهار 1391، صفحه 123-150

سیدمهدی میرداداشی؛ حمید ستوده


2. برداشت اعضای پیوندی از مردگان مغزی

دوره 8، شماره 30، پاییز 1390، صفحه 109-129

غلامرضا پیوندی؛ حمید ستوده