نویسنده = توکلی کیا، امید
تعداد مقالات: 1
1. شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 9، شماره 32، بهار 1391، صفحه 7-35

محسن اسماعیلی؛ امید توکلی کیا