نویسنده = قربان‌نیا، ناصر
تعداد مقالات: 3
1. ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای

دوره 10، شماره 39، زمستان 1392، صفحه 79-111

ناصر قربان‌نیا


2. ماهیت عام تعهد به رعایت حقوق بشر و مسئلة شرط

دوره 6، شماره 21، تابستان 1388، صفحه 49-79

ناصر قربان‌نیا