نویسنده = قیاسی، جلال‌الدین
تعداد مقالات: 2
1. حجیت عمومات قانون با وجود مخصص شرعی

دوره 10، شماره 39، زمستان 1392، صفحه 63-77

جلال‌الدین قیاسی


2. نقش امارات قانونی در حقوق کیفری

دوره 9، شماره 35، زمستان 1391، صفحه 137-169

جلال‌الدین قیاسی؛ علی درودی