نویسنده = جعفری خسروآبادی، نصرالله
تعداد مقالات: 2
1. نفقه زوجه و اقارب، تقابل دو مفهوم «دین و تعهد»

دوره 10، شماره 39، زمستان 1392، صفحه 35-61

ابراهیم عبدی‌پور؛ نصرالله جعفری خسروآبادی


2. تصرفات «مَن علیه‌الخیار» در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)

دوره 9، شماره 33، تابستان 1391، صفحه 107-133

محمدمهدی الشریف؛ نصرالله جعفری خسروآبادی