نویسنده = یزدیان جعفری، جعفر
تعداد مقالات: 2
1. پدرسالاری کیفری؛ مفهوم، انواع، مشروعیت و مصادیق آن در حقوق کیفری

دوره 12، شماره 45، تابستان 1394، صفحه 67-106

جعفر یزدیان جعفری؛ الهه خیرمند


2. بررسی استثنائات صلاحیت محاکم نظامی در قانون اساسی

دوره 10، شماره 38، پاییز 1392، صفحه 89-109

جعفر یزدیان جعفری