نویسنده = فتحی، محمدجواد
تعداد مقالات: 2
1. تحدید قلمرو جرم محال

دوره 10، شماره 37، تابستان 1392، صفحه 147-169

محمدجواد فتحی؛ فرشاد چنگایی؛ حامد رهدارپور