نویسنده = عرب صالحی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت حکم حکومتی و برآیند روش‌شناختی آن

دوره 10، شماره 37، تابستان 1392، صفحه 45-71

محمد عرب صالحی