نویسنده = حسینی، محمد جواد
تعداد مقالات: 1
1. چالش ها و رهیافت‌های استقرار رژیم پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 143-168

سیداحمد حبیب نژاد؛ محمد جواد حسینی