نویسنده = باریکلو، علیرضا
تعداد مقالات: 3
1. شرط اجرای تکلیف بایع به تسلیم توسط خریدار

دوره 10، شماره 38، پاییز 1392، صفحه 29-52

علیرضا باریکلو


2. تحلیل حمایت حقوقی حق افشای اثر

دوره 10، شماره 36، بهار 1392، صفحه 97-114

علیرضا باریکلو


3. رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به خانواده

دوره 9، شماره 34، پاییز 1391، صفحه 109-138

علیرضا باریکلو؛ محمد مدیبو جونی