1. وضعیت حقوقی معاملات درون بازی‌های مجازی (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران و کامن لا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

ابراهیم عبدی پور فرد؛ مرتضی وصالی ناصح


2. مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات درون بازی‌های مجازی

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 37-62

ابراهیم عبدی پور فرد؛ مرتضی وصالی ناصح