1. حق بر فراموش‌شدن؛ از مفهوم‌شناسی تا چالش‌های فراروی آن

دوره 14، شماره 54، پاییز 1396، صفحه 33-59

نبی اله غلامی؛ حسن علی موذن زادگان