نویسنده = حکمت نیا، محمود
1. مبانی استثنائات بهره برداری از حق اختراع

دوره 15، شماره 59، زمستان 1397، صفحه 141-172

محمود حکمت نیا؛ جعفر اکبری


2. مطالعه تطبیقی حمایت از نام اثر

دوره 15، شماره 57، تابستان 1397، صفحه 157-176

محمود حکمت نیا؛ داود خوشنویس؛ ابراهیم تقی زاده


3. بررسی و نقد نظریه «تفکیک قصد و فعل» در استفاده از سلاح هسته‌ای

دوره 14، شماره 54، پاییز 1396، صفحه 60-86

محمود حکمت نیا؛ احمد احسانی فر


4. جایگاه مطالعات اخلاقی در نظام مالکیت فکری

دوره 12، شماره 45، تابستان 1394، صفحه 7-36

محمود حکمت نیا؛ مهدی معلی


5. اخلاق زیستی و جایگاه آن در علوم اسلامی

دوره 9، شماره 33، تابستان 1391، صفحه 7-35

محمود حکمت نیا؛ مهدی معلی