نویسنده = هریسی نژاد، کمال الدین
تعداد مقالات: 1
1. تعلیق حقوق و آزادی‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد حقوق بشری

دوره 13، شماره 50، پاییز 1395، صفحه 37-60

کمال الدین هریسی نژاد؛ مائده سلیمانی دینانی