استناد فقهی به مذاق شریعت در بوتة نقد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی

2 مدرس حوزه علمیه قم