دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

وضعیت حقوقی معاملات درون بازی‌های مجازی (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران و کامن لا)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

ابراهیم عبدی پور فرد؛ مرتضی وصالی ناصح


ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته‌ای در شرایط اضطرار جنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

احمد احسانی فر


نقد وصول و فقر اصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

عبدالرضا علیزاده


نقد مکتب تحققی در مبنای حقوق ازمنظر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

سعید داودی


تأملاتی در قانون مبارزه با پولشویی(جرم منشأ، ارکا ن و معاونت در پولشویی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

محمد حسنی