1. وضعیت حقوقی معاملات درون بازی‌های مجازی (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران و کامن لا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

ابراهیم عبدی پور فرد؛ مرتضی وصالی ناصح


2. ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته‌ای در شرایط اضطرار جنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

احمد احسانی فر