مقاله پژوهشی

1. وضعیت حقوقی معاملات درون بازی‌های مجازی (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران و کامن لا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

ابراهیم عبدی پور فرد؛ مرتضی وصالی ناصح


2. ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته‌ای در شرایط اضطرار جنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

احمد احسانی فر


3. بررسی فقهی و حقوقی قتل با فعل غیر مادی(غیراصابتی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

عبدالامیر نیسی؛ فرج الله براتی؛ سید جاسم پژوهنده


4. تفاوت منطق قانونگذاری الهی و بشری در حیطه مسئله تخصیص منفصل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

حسین قافی؛ عزیز الله فهیمی؛ محمد مهدی عزیزاللهی