موضوعات = حقوق خانواده
رویکرد عدالت ترمیمی به دعاوی کیفری و مدنی ناظر بر حضانت در پرتو اصول میانجیگری

دوره 18، شماره 70، آبان 1400، صفحه 165-195

طیبه سترگ؛ طوبی شاکری؛ محمد فرجیها؛ هاجر آذری


کاربست نظریه عدالت افلاطون در حقوق زن

دوره 18، شماره 70، آبان 1400، صفحه 197-229

سیدحسین فاطمی نژاد


طلاق قضایی در فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 18، شماره 69، مرداد 1400، صفحه 167-187

صدیقه فقیه حبیبی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ علیرضا عسگری


تأثیر اصل عفاف بر سقوط اذن پدر در ازدواج دختر

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 59-71

فرج‌الله هدایت نیا


آثار جنسیت و زوجیت بر اهلیت حقوقی زن

دوره 16، شماره 62، مهر 1398

فرج‌الله هدایت نیا