1. نقد وصول و فقر اصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

عبدالرضا علیزاده


2. باز‌پژوهی فقهی مسئولیت در زمان علم اجمالی به عامل جنایت هنگام تعارض بیّنه‌ها

دوره 18، شماره 71، اسفند 1400، صفحه 7-28

ابوالقاسم علیدوست؛ میثم محمودی سیدابادی


3. امکان سنجش ماهیت فقهی قرارداد پیش فروش آپارتمان با بیع سلف

دوره 18، شماره 71، اسفند 1400، صفحه 29-54

اکبر نجم؛ سیدعباس موسویان؛ محمدعلی خادمی کوشا


4. بررسی قاعده منع تلقین دلیل در دادرسی اسلامی

دوره 18، شماره 70، آذر 1400

خالق داد اسدی؛ عزیز الله فهیمی


5. تفاوت منطق قانونگذاری الهی و بشری در حیطه مسئله تخصیص منفصل

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 91-109

حسین قافی؛ عزیز الله فهیمی؛ محمد مهدی عزیزاللهی


6. ژن‌درمانی سلول‌های زایشی و اثر آن در آشفتگی روابط خویشاوندی از دیدگاه فقه اسلامی

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 181-197

سعید نظرى توکلى؛ فاطمه اردستانی؛ محمود ویسی


7. نگاهی نوین به مفاد قاعده لاضرر با تکیه بر مبانی انسان شناسی قرآن کریم

دوره 17، شماره 66، مهر 1399، صفحه 75-101

علی اصغر هادوی نیا


8. امکان سنجی حق بازفروش مبیع در فقه امامیه

دوره 17، شماره 66، مهر 1399، صفحه 267-292

علی اکبر جعفری ندوشن؛ حسین حقیقت پور؛ زینب زارع


9. عدم موضوعیت حکم مثلی و قیمی در مسئله جبران کاهش ارزش پول

دوره 17، شماره 65، شهریور 1399، صفحه 7-32

علی ابوجعفری دلسم؛ عبدالحسین شیروی


10. امکان سنجی اخذ کفارات مالی و مصرف آن در موارد مشخص، از سوی دولت اسلامی

دوره 16، شماره 63، دی 1398، صفحه 163-185

محسن ملک افضلی اردکانی


11. امکان‌سنجی اجرای احکام فقه امامیه درمورد اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها

دوره 16، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 7-38

محسن اسماعیلی؛ سید علی اصغر رحیمی