1. علم (به وقوع نتیجه یا به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه) در تشکیل سوءنیت خاص

دوره 18، شماره 68، بهار 1400، صفحه 37-60

یعقوب حسانی؛ احمد حاجی ده آبادی


2. نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ممنوعیت استفاده محکومان به حبس دائم تعزیری از آزادی مشروط

دوره 18، شماره 68، بهار 1400، صفحه 61-78

حجت الله فتحی


3. مسئولیت کیفری مطلق در جرایم یقه سفیدان

دوره 18، شماره 68، بهار 1400، صفحه 61-90

محمد حسنی


4. حکم قتل فرزند توسط مادر در فقه امامیه

دوره 18، شماره 68، بهار 1400، صفحه 189-212

غلامرضا پیوندی؛ سید شهاب موسوی نژاد


5. سب النبی‌، جرمی مستقل یا مصداقی از جرم ارتداد

دوره 18، شماره 68، بهار 1400، صفحه 213-231

محمد علی حاجی ده آبادی؛ رحمان صبوحی؛ مهدیه مهدیزاد پایدار


6. تحلیل مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه بر اساس قاعده هزینه فایده

دوره 17، شماره 67، زمستان 1399، صفحه 31-57

حسینعلی بای


7. بررسی جرم شناختی جرایم مرتبط با بیماری های واگیر

دوره 17، شماره 67، زمستان 1399، صفحه 121-150

سیدمحمود میرخلیلی


8. تفاسیر دوگانه در شرط رشد و کمال عقل در حقوق کیفری

دوره 17، شماره 67، زمستان 1399، صفحه 211-240

سیدامیرحسین احسانی؛ محمدخلیل صالحی؛ مسعود قادی پاشا


9. بررسی فقهی و حقوقی قتل با فعل غیر مادی(غیراصابتی)

دوره 17، شماره 67، زمستان 1399، صفحه 241-270

عبدالامیر نیسی؛ فرج الله براتی؛ سید جاسم پژوهنده


10. مبانی فقهی حجیت کارشناسی در امور کیفری و شناسایی قلمرو آن با تأکید بر سیره عقلا

دوره 17، شماره 66، پاییز 1399، صفحه 31-53

علی صادقی؛ احمد حاجی ده آبادی


11. حداقل و حداکثر مدت تبعیدهای حدی از منظر فقه و قانون

دوره 17، شماره 66، پاییز 1399، صفحه 7-30

حجت الله فتحی


12. اثبات رکن روانی جرم عمدی در فقه اسلامی و حقوق ایالات متحده امریکا

دوره 17، شماره 66، پاییز 1399، صفحه 103-127

روح اله اکرمی


13. تعیین مسئولیت اشتراک در قتل

دوره 17، شماره 66، پاییز 1399، صفحه 183-207

علی محمدی جورکویه؛ محسن کرانی


14. قلمرو مفهومی «سوءاستفاده از قدرت» در معاونت در جرم

دوره 17، شماره 66، پاییز 1399، صفحه 233-265

بابک پورقهرمانی؛ مظفر احمدی سربرزه


15. «علم به حرمت» به‌عنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم حدی

دوره 17، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 137-157

محمد رجبی؛ عادل ساریخانی


16. جهانی‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن در اثبات جرم پول‌شویی

دوره 17، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 207-237

سیدمحمدحسن سیادت؛ مهدی چگنی؛ محمد صادق آزادفر؛ امیرحسین خسروآبادی


17. از بحران کرونا تا بحران سیاست جناییی

دوره 17، شماره 64، بهار 1399

محمد علی حاجی ده آبادی


18. ضرورت و امکان‌سنجی تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی اسلامی از منظر حقوق بین‌الملل و اسلام

دوره 16، شماره 63، زمستان 1398، صفحه 69-94

سجاد اختری؛ ابوالفتح خالقی


19. مسئولیت مدنی مدافع در دفاع مشروع

دوره 16، شماره 63، زمستان 1398، صفحه 95-114

حمید ابهری؛ سمیه احسانی کرسیکلا


20. نقش بهبودی عضو با گذشت زمان بر دیه در حقوق اسلامی

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398

عباس کلانتری خلیل‌آباد؛ سید احمد میرخلیلی؛ معین فرزانه وشاره


21. اهم چالش‌ها و بایسته‌های تقنین در جرم جعل

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 39-61

احمد حاجی ده آبادی؛ یداله جعفری ندوشن


22. مبانی فقهی قاعده تخفیف و مسامحه در مجازاتهای حدی وتعزیری

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 185-211

محمد علی طالبی آشتیانی؛ احمد باقری


23. نقش احکام فقهی اسلامی در نظام حقوق جزایی کشورهای مهم اسلامی

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 191-230

غلامرضا پیوندی؛ سید علیرضا میربد


24. امکان‌سنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی

دوره 15، شماره 58، پاییز 1397، صفحه 93-118

احمد حاجی ده آبادی؛ محمود حبیبی تبار


25. سیاست جنایی افتراقی در سنت علوی با تاکید برعهدنامه مالک

دوره 15، شماره 58، پاییز 1397، صفحه 145-173

سیدمحمود میرخلیلی؛ محمد حسنی