موضوعات = حقوق کیفری
تأملاتی در قانون مبارزه با پولشویی(جرم منشأ، ارکا ن و معاونت در پولشویی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

محمد حسنی


توقف دعوای حقوقی به علت طرح دعوای کیفری

دوره 19، شماره 72، اردیبهشت 1401

علی عسگری توانی؛ حسن محسنی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ منصور امینی


درآمدی بر مبانی انسان‌شناختی حقوق کیفری

دوره 19، شماره 72، اردیبهشت 1401

غلامرضا پیوندی


بررسی فقهی و حقوقی رویکرد جنسیت‌محوری در کیفرگذاری جرایم تعزیری

دوره 18، شماره 71، بهمن 1400، صفحه 223-251

اعظم بدری منش؛ سعید معیدفر؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ طوبی شاکری گلپایگانی


بررسی فقهی و حقوقی شروع به جرم سرقت سایبری

دوره 18، شماره 70، آبان 1400، صفحه 29-51

حجت الله فتحی


نقش زمان در توبه کیفری

دوره 18، شماره 69، مرداد 1400، صفحه 45-68

امیر وطنی؛ عبد العلی توجهی؛ حسین رجایی


دادرسی تشخیصی در ایران و آمریکا

دوره 18، شماره 69، مرداد 1400، صفحه 91-118

مهدی شیدائیان؛ امیرحسین بحیرایی


علم (به وقوع نتیجه یا به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه) در تشکیل سوءنیت خاص

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 37-60

یعقوب حسانی؛ احمد حاجی ده آبادی


مسئولیت کیفری مطلق در جرایم یقه سفیدان

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 61-90

محمد حسنی


حکم قتل فرزند توسط مادر در فقه امامیه

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 189-212

غلامرضا پیوندی؛ سید شهاب موسوی نژاد


سب النبی‌، جرمی مستقل یا مصداقی از جرم ارتداد

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 213-231

محمد علی حاجی ده آبادی؛ رحمان صبوحی؛ مهدیه مهدیزاد پایدار


بررسی جرم شناختی جرایم مرتبط با بیماری های واگیر

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 121-150

سیدمحمود میرخلیلی


تفاسیر دوگانه در شرط رشد و کمال عقل در حقوق کیفری

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 211-240

سیدامیرحسین احسانی؛ محمدخلیل صالحی؛ مسعود قادی پاشا


بررسی فقهی و حقوقی قتل با فعل غیر مادی(غیراصابتی)

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 241-270

عبدالامیر نیسی؛ فرج الله براتی؛ سید جاسم پژوهنده


تعیین مسئولیت اشتراک در قتل

دوره 17، شماره 66، مهر 1399، صفحه 183-207

علی محمدی جورکویه؛ محسن کرانی


قلمرو مفهومی «سوءاستفاده از قدرت» در معاونت در جرم

دوره 17، شماره 66، مهر 1399، صفحه 233-265

بابک پورقهرمانی؛ مظفر احمدی سربرزه


«علم به حرمت» به‌عنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم حدی

دوره 17، شماره 65، شهریور 1399، صفحه 137-157

محمد رجبی؛ عادل ساریخانی