موضوعات = حقوق کیفری
تحولات سببیت و استناد در قانون مجازات اسـلامی 1392

دوره 19، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 65-86

محمد حسین کریم زاده شورک؛ احمد حاجی ده آبادی؛ عبدالرضا برزگر


بررسی شرط ارتجالی بودن توهین

دوره 19، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 113-133

وحید نکونام


توقف دعوای حقوقی به علت طرح دعوای کیفری

دوره 19، شماره 72، اردیبهشت 1401، صفحه 7-28

علی عسگری توانی؛ حسن محسنی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ منصور امینی


درآمدی بر مبانی انسان‌شناختی حقوق کیفری

دوره 19، شماره 72، اردیبهشت 1401، صفحه 29-58

غلامرضا پیوندی


بررسی فقهی و حقوقی رویکرد جنسیت‌محوری در کیفرگذاری جرایم تعزیری

دوره 18، شماره 71، بهمن 1400، صفحه 223-251

اعظم بدری منش؛ سعید معیدفر؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ طوبی شاکری گلپایگانی


بررسی فقهی و حقوقی شروع به جرم سرقت سایبری

دوره 18، شماره 70، آبان 1400، صفحه 29-51

حجت الله فتحی


نقش زمان در توبه کیفری

دوره 18، شماره 69، مرداد 1400، صفحه 45-68

امیر وطنی؛ عبد العلی توجهی؛ حسین رجایی


دادرسی تشخیصی در ایران و آمریکا

دوره 18، شماره 69، مرداد 1400، صفحه 91-118

مهدی شیدائیان؛ امیرحسین بحیرایی


علم (به وقوع نتیجه یا به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه) در تشکیل سوءنیت خاص

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 37-60

یعقوب حسانی؛ احمد حاجی ده آبادی


مسئولیت کیفری مطلق در جرایم یقه سفیدان

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 61-90

محمد حسنی


حکم قتل فرزند توسط مادر در فقه امامیه

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 189-212

غلامرضا پیوندی؛ سید شهاب موسوی نژاد


سب النبی‌، جرمی مستقل یا مصداقی از جرم ارتداد

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 213-231

محمد علی حاجی ده آبادی؛ رحمان صبوحی؛ مهدیه مهدیزاد پایدار


بررسی جرم شناختی جرایم مرتبط با بیماری های واگیر

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 121-150

سیدمحمود میرخلیلی


تفاسیر دوگانه در شرط رشد و کمال عقل در حقوق کیفری

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 211-240

سیدامیرحسین احسانی؛ محمدخلیل صالحی؛ مسعود قادی پاشا


بررسی فقهی و حقوقی قتل با فعل غیر مادی(غیراصابتی)

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 241-270

عبدالامیر نیسی؛ فرج الله براتی؛ سید جاسم پژوهنده


تعیین مسئولیت اشتراک در قتل

دوره 17، شماره 66، مهر 1399، صفحه 183-207

علی محمدی جورکویه؛ محسن کرانی