1. ارزیابی نحوه‌ی تعیین مجازات تعدد مادی جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

دوره 18، شماره 71، اسفند 1400، صفحه 147-173

محسن شریفی


2. بررسی فقهی و حقوقی رویکرد جنسیت‌محوری در کیفرگذاری جرایم تعزیری

دوره 18، شماره 71، اسفند 1400، صفحه 223-251

اعظم بدری منش؛ سعید معیدفر؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ طوبی شاکری گلپایگانی


3. بررسی فقهی و حقوقی شروع به جرم سرقت سایبری

دوره 18، شماره 70، آذر 1400

حجت الله فتحی


4. بررسی ابعاد مشاغل مجرمانه از منظر جرم شناسی و آموزه های اسلامی

دوره 18، شماره 69، شهریور 1400، صفحه 7-25

محمد علی حاجی ده آبادی


5. نقش زمان در توبه کیفری

دوره 18، شماره 69، شهریور 1400

امیر وطنی؛ عبد العلی توجهی؛ حسین رجایی


6. دادرسی تشخیصی در ایران و آمریکا

دوره 18، شماره 69، شهریور 1400

مهدی شیدائیان؛ امیرحسین بحیرایی


7. قانونگذاری کیفری بر اساس فقه مالکیه در نظام های حقوقی معاصر مطالعه موردی: لیبی، موریتانی و نیجریه

دوره 18، شماره 69، شهریور 1400

روح الله اکرمی


8. علم (به وقوع نتیجه یا به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه) در تشکیل سوءنیت خاص

دوره 18، شماره 68، خرداد 1400، صفحه 37-60

یعقوب حسانی؛ احمد حاجی ده آبادی


9. نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ممنوعیت استفاده محکومان به حبس دائم تعزیری از آزادی مشروط

دوره 18، شماره 68، خرداد 1400، صفحه 61-78

حجت الله فتحی


10. مسئولیت کیفری مطلق در جرایم یقه سفیدان

دوره 18، شماره 68، خرداد 1400، صفحه 61-90

محمد حسنی


11. حکم قتل فرزند توسط مادر در فقه امامیه

دوره 18، شماره 68، خرداد 1400، صفحه 189-212

غلامرضا پیوندی؛ سید شهاب موسوی نژاد


12. سب النبی‌، جرمی مستقل یا مصداقی از جرم ارتداد

دوره 18، شماره 68، خرداد 1400، صفحه 213-231

محمد علی حاجی ده آبادی؛ رحمان صبوحی؛ مهدیه مهدیزاد پایدار


13. تحلیل مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه بر اساس قاعده هزینه فایده

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 31-57

حسینعلی بای


14. بررسی جرم شناختی جرایم مرتبط با بیماری های واگیر

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 121-150

سیدمحمود میرخلیلی


15. تفاسیر دوگانه در شرط رشد و کمال عقل در حقوق کیفری

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 211-240

سیدامیرحسین احسانی؛ محمدخلیل صالحی؛ مسعود قادی پاشا


16. بررسی فقهی و حقوقی قتل با فعل غیر مادی(غیراصابتی)

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 241-270

عبدالامیر نیسی؛ فرج الله براتی؛ سید جاسم پژوهنده


17. مبانی فقهی حجیت کارشناسی در امور کیفری و شناسایی قلمرو آن با تأکید بر سیره عقلا

دوره 17، شماره 66، مهر 1399، صفحه 31-53

علی صادقی؛ احمد حاجی ده آبادی


18. حداقل و حداکثر مدت تبعیدهای حدی از منظر فقه و قانون

دوره 17، شماره 66، مهر 1399، صفحه 7-30

حجت الله فتحی


19. اثبات رکن روانی جرم عمدی در فقه اسلامی و حقوق ایالات متحده امریکا

دوره 17، شماره 66، مهر 1399، صفحه 103-127

روح اله اکرمی


20. تعیین مسئولیت اشتراک در قتل

دوره 17، شماره 66، مهر 1399، صفحه 183-207

علی محمدی جورکویه؛ محسن کرانی


21. قلمرو مفهومی «سوءاستفاده از قدرت» در معاونت در جرم

دوره 17، شماره 66، مهر 1399، صفحه 233-265

بابک پورقهرمانی؛ مظفر احمدی سربرزه


22. «علم به حرمت» به‌عنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم حدی

دوره 17، شماره 65، شهریور 1399، صفحه 137-157

محمد رجبی؛ عادل ساریخانی


23. جهانی‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن در اثبات جرم پول‌شویی

دوره 17، شماره 65، شهریور 1399، صفحه 207-237

سیدمحمدحسن سیادت؛ مهدی چگنی؛ محمد صادق آزادفر؛ امیرحسین خسروآبادی


24. از بحران کرونا تا بحران سیاست جناییی

دوره 17، شماره 64، اردیبهشت 1399

محمد علی حاجی ده آبادی


25. ضرورت و امکان‌سنجی تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی اسلامی از منظر حقوق بین‌الملل و اسلام

دوره 16، شماره 63، دی 1398، صفحه 69-94

سجاد اختری؛ ابوالفتح خالقی