1. بررسی فقهی و حقوقی قتل با فعل غیر مادی(غیراصابتی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

عبدالامیر نیسی؛ فرج الله براتی؛ سید جاسم پژوهنده


2. قلمرو مفهومی «سوءاستفاده از قدرت» در معاونت در جرم

دوره 17، شماره 66، پاییز 1399، صفحه 233-265

بابک پورقهرمانی؛ مظفر احمدی سربرزه


3. تعیین مسئولیت اشتراک در قتل

دوره 17، شماره 66، پاییز 1399، صفحه 183-207

علی محمدی جورکویه؛ محسن کرانی


4. مبانی فقهی حجیت کارشناسی در امور کیفری و شناسایی قلمرو آن با تأکید بر سیره عقلا

دوره 17، شماره 66، پاییز 1399، صفحه 129-151

علی صادقی؛ احمد حاجی ده آبادی


5. اثبات رکن روانی جرم عمدی در فقه اسلامی و حقوق ایالات متحده امریکا

دوره 17، شماره 66، پاییز 1399، صفحه 103-127

روح اله اکرمی


6. حداقل و حداکثر مدت تبعیدهای حدی از منظر فقه و قانون

دوره 17، شماره 66، پاییز 1399، صفحه 7-30

حجت الله فتحی


7. جهانی‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن در اثبات جرم پول‌شویی

دوره 17، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 207-237

سیدمحمدحسن سیادت؛ مهدی چگنی؛ محمد صادق آزادفر؛ امیرحسین خسروآبادی


8. «علم به حرمت» به‌عنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم حدی

دوره 17، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 137-157

محمد رجبی؛ عادل ساریخانی


9. از بحران کرونا تا بحران سیاست جناییی

دوره 17، شماره 64، بهار 1399

محمد علی حاجی ده آبادی


10. مسئولیت مدنی مدافع در دفاع مشروع

دوره 16، شماره 63، زمستان 1398، صفحه 95-114

حمید ابهری؛ سمیه احسانی کرسیکلا


11. ضرورت و امکان‌سنجی تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی اسلامی از منظر حقوق بین‌الملل و اسلام

دوره 16، شماره 63، زمستان 1398، صفحه 69-94

سجاد اختری؛ ابوالفتح خالقی


12. نقش بهبودی عضو با گذشت زمان بر دیه در حقوق اسلامی

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398

عباس کلانتری خلیل‌آباد؛ سید احمد میرخلیلی؛ معین فرزانه وشاره


13. اهم چالش‌ها و بایسته‌های تقنین در جرم جعل

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 39-61

احمد حاجی ده آبادی؛ یداله جعفری ندوشن


14. مبانی فقهی قاعده تخفیف و مسامحه در مجازاتهای حدی وتعزیری

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 185-211

محمد علی طالبی آشتیانی؛ احمد باقری


15. نقش احکام فقهی اسلامی در نظام حقوق جزایی کشورهای مهم اسلامی

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 191-230

غلامرضا پیوندی؛ سید علیرضا میربد


16. امکان‌سنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی

دوره 15، شماره 58، پاییز 1397، صفحه 93-118

احمد حاجی ده آبادی؛ محمود حبیبی تبار


17. سیاست جنایی افتراقی در سنت علوی با تاکید برعهدنامه مالک

دوره 15، شماره 58، پاییز 1397، صفحه 145-173

سیدمحمود میرخلیلی؛ محمد حسنی